mageko, mageko wrocław, stacje ładowania, magazyn energii, stacje ładowania wrocław, magazyn energii wrocław, przydomowe stacje ładowania, publiczne stacje ładowania, domowe magazyny energii, przemysłowe magazyny energii, stacje ładowania pojazdów elektrycznych

O nas

Jesteśmy firmą specjalizującą się w dostawach rozdzielczych transformatorów olejowych średniego napięcia, przeznaczonych do napowietrznych, wnętrzowych i kontenerowych stacji transformatorowych oraz farm fotowoltaiki PV. Posiadamy stosowne certyfikaty CE, potwierdzenie spełniania dyrektywy Eco-Design oraz kompletną dokumentację techniczno ruchową, niezbędną do bezpiecznej eksploatacji.